Påmelding så snart årsmøtet i lokallaget er avholdt, og innen 5. november til sor.trondelag@bondelaget.no

Kurset er gratis for tillitsvalgte i lokallagsstyrene og fylkesstyret.

Det blir en briefing på det å være tillitsvalgt og lokallagets rolle, en innføring i gangen i jordbruksforhandlingene, innføring i hvordan lokallaga må, bør og kan jobbe, styrearbeid, møteaktivitet og arrangement.

Invitasjon og program for organisasjonskurs for lokallagsstyrene i Sør-Trøndelag Bondelag og deler av Nord-Trøndelag Bondelag.