Tema for nettverkssamlinga er gården som pedagogisk ressurs.

Invitasjon og program til nettverkssamling Inn på tunet og tema gården som pedagogisk ressurs

Program for første del av nettverkssamlinga til Inn på tunet Midt-Norge, Gården som pedagogisk ressurs

 

Bindende påmelding innen 6. oktober. Pris for første del av samlinga er 1500,- kr pr deltager. Andre del av samlinga er gratis for medlemmer i nettverket Inn på tunet Midt-Norge, mens andre betaler kr 750,-