Invitasjon og program for nettverkssamling for Inn på tunet Midt-Norge 13.-14. april 2018 

Påmelding innen 5. mars (trykk på streken, og du kommer direkte til Fylkesmannens informasjon og påmeldingsskjema for arrangementet)