Forsvaret har utarbeidet kart i samråd med kommunene som viser områder som øvelsen ikke skal foregå på, blant annet dyrkajord. Erfaringen vår fra tidligere militærøvelser er at dette av og til  skjer likevel, og at det kan skje skade både på jord, skog, private veier, bygninger og annet.

Forsvaret har derfor opprettet en hotline skadetelefon nummer 40038526

Det er viktig at skade dokumenteres raskt! Derfor:

  • Ta bilder
  • Lag en beskrivelse med dato, tid, hendelse og mulig skade
  • Ring 40038526 og meld inn skaden og be om befaring.

De mest berørte kommunene i Trøndelag er Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Trondheim. I følgende områder vil det skje ekstra belastende aktiviteter (krigshandlinger): Brekken, Glåmos, Berkåk og Byneset (30. oktober). I enkelte områder, som Hølonda i Melhus, etableres mellomleire.

Forflytninger av materiell og personell (det er snakk om tilsammen 50.000 soldater) skjer i september og fram til øvelsen starter 31. oktober. Berørte havner er Namsos, Fiborgtangen, Orkanger og Åndalsnes.

Vi vil også opplyse om at det er en viss fare for at det kan spres smitte via matvarer som soldatene tar med seg. De er oppfordret til å bruke Forsvarets stridsrasjoner eller kjøpe mat her. Det er viktig med riktig avfallhåndtering. Mattilsynet nevner munn- og klovsyke og afrikansk svinepest som de mest alvorlige dyresykdommene som kan spres via matvarer.

Forsvarets hjemmeside med informasjon om Trident Juncture

Informasjonsskriv om Trident Juncture fra Sør-Trøndelag Bondelag mars 2018

Informajonsmøter 9. august til 6. september

Ber grunneiere ta bilder for å dokumentere skader

Informasjon fra Mattilsynet om Trident Juncture