Program 19. november omhandler temaet markedet for norsk mat, mens aktørenes markestrategier er tema 20. november.

Invitasjon og program er sendt på e-post til organisasjonssjefer i de organisasjoner det gjelder.