E-post med saksliste og ønske om tilbakemelding på hvem som skal representere organisasjonen er sendt administrasjonen til de ulike organisasjonene tirsdag 19. desember.

Arbeidsutvalget kaller inn til møte i Samarbeidsrådet følgende dato:

Tirsdag 30. januar kl 10.00 – kl 15.00 på Vårsøg Hotell i Surnadal.

Påmelding på møte med navn, telefonnummer og mailadresse på den som møter fra organisasjonen innen 20. januar. Sendes på e-post til jon.gisle.vikan@bondelaget.no

 

Program for dagen

Kl 10.00 Ankomst, Kaffe og litt å bite i.

Kl 10.30 Velkommen og innledning v/ leder AU

Kl 10.45 Nye retningslinjer inkl oppklarende spørsmål v/ Eugen Tømte

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.15 Organisasjonenes forventninger til Samarbeidsrådet. Hvordan skal vi utvikle samarbeidsrådet i Midtnorge? Forberedte innspill fra organisasjonene. Referat fra innspillene i 2017 sendes ut på forhånd.

Kl 13.30 Pause

Kl 13.45 Årsmøte 31. mai 2018 i Molde

- Vedtak om nytt navn: Midtnorsk Landbruksråd

- Årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan

Kl 14.00 Levende Landbruk 2018: tid, sted, form og innhold av konferansen

Kl 14.30 Møte med politikere 19. mars på Nortura Malvik

Kl 14.45 Oppsummering og avslutning v/ leder AU

Kl 15.00 Hjemreise

 

Kontaktperson i sekretariatet: Jon Gisle Vikan, jon.gisle.vikan@bondelaget.no , tlf.: 909 94 014