Utkast til program felles ledermøte Hedmark og Sør-Trøndelag Bondelag

Tirsdag 15. november

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00 Felles ledermøte, møteleder Lars Morten Rosmo

Kl 13.00 Velkommen til felles ledermøte ved fylkeslederne Lars Morten Rosmo og Erling Aas-Eng

Kl 13.15 Valg 2017

Per Skorge: 4 år med blå – blå politikk

Harald Velsand: Norges Bondelags aktiviteter i forbindelse med valg 2017. Hva forventes av lokallagene

Lars Morten Rosmo/Erling Aas-Eng: Fylkenes planer

Kl 14.30 Oppstart gruppearbeid

Kl 15.30 Pause

Kl 16.00 Oppsummering i plenum

Kl 17.30 Avslutning

Kl 19.30 Felles middag

 

Onsdag 16. november

Kl 07.00 Frokost

Kl 08.30 Møtestart – felles ledermøte, møteleder Erling Aas-Eng. Kort innledning + refleksjon over dag 1.

Kl 0845 Jordvern

Kl 10.15 Pause

Kl 10.30 Tryggere sammen v/ Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag

Geir Lohn, Alvdal Bondelag: Lokallagets jobbing med sikring av last

Beredskapsplan ved Berit Sølberg, Sør-Trøndelag Bondelag

Kl 11.30 Pause

Kl 12.00 Åpen post

Kl 13.00 Lunsj

Kl 13.50 Avreise

 

Lokallagslederne i Sør-Trøndelag melder seg på til Anne, sor.trondelag@bondelaget.no snarest, og innen 25. oktober. De som vet det blir bytte av leder i sitt lokallag, sier i fra til Anne om dette så snart som mulig. Tlf 73 84 24 90.