Kl 09.00 Oppstart/innledninger ved Lars Petter Bartnes, fylkesordfører, Marit Haugen (TINE) og Trine Hasvang Vaag (Nortura).

Kl 10.30 Lokallagenes time

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Prosess med Astrid Skogseth (det er lovt spennende og artig arbeid i grupper som skal munne ut i Trøndelag Bondelag sin visjon!)

Kl 15.45 Oppsummering fra nyvalgt leder

Kl 16.00 Avslutning

 

Invitasjon med endelig program kommer på e-post til lokallagslederne.