Kurs for lokallagsstyrene i Sør-Trøndelag Bondelag

Kurset inneholder bl.a temaene:

Må-bør-kan gjøre i lokallagene/årsplanlegging

Først i tunet! (opplegg for å få flere med i bondelaget)

Tryggere sammen (beredskap)

Valg 2017 (hva skjer i bondelaget fram til Stortingsvalget 2017)

Jordbruksforhandlingene (hvordan foregår dette i bondelaget inkl aksjonsforberedelser)

Og det blir mat i starten og enden av kurset. Kurset avsluttes med en "kulinarisk julematopplevelse" et eller annet sted i Trondheim:-) Julematen er fra kl 16. Sett av tid til kl 19 (tenk på å skaffe avløser til kvelden) - her skal vi by på en smaksopplevelse.

Program for kurs lokallagsstyrene i Sør-Trøndelag Bondelag 1. desember 2016 finner du her

Påmelding snarest og innen 25. november til berit.solberg@bondelaget.no