Program for kvelden:

            

Kl 1830 Velkommen v / møteleder Lorns Olav Aunsmo, Bondelaget

Kl 1835 Resultat fra Havre NM  v/ Olav Aspli, FKA

Kl 1850 Verdiprøving 2018 v/  Jon Olav Forbord, NLR

Kl 1930 Matpause

Kl 2000 Kostnadseffektiv kornhandtering fra åker til pellets

-  Synspunkter fra kornmottaker v/ Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo og Mølle

-  Om bygging av plantørke v/ Anders Eggen ,NLR

2100 Trøndersk kornproduksjon, valg av arter og sorter som verdi i kraftforet v/ Knut Røflo, FK forutvikling

2130 avslutning ved møteleder