Felles utsendingsmøte for årsmøtedelegatene fra NTB og STB

Mandag
27
mai
Stjørdal
10:00 - 14:00

Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag gjennomfører felles utsendingsmøte før årsmøtet i Norges Bondelag. Innkalling med riktige tidspunkt kommer på e-post til utsendingene. Foreløpige/veiledende tidspunkt.

Våre samarbeidspartnere