Kl 14.00 Oppmøte og registrering

Kl 15.00 Oppstart ekstraordinært årsmøte

               Konstituerende årsmøte

Kl 18.00 Avslutning

Kl 19.30 Festmiddag med underholdning og dans - her blir det "trønderfest" :-)

 

Innkalling og invitasjon er sendt lokallagslederne på e-post.

Alt om ekstraordninært årsmøte, konstituerende årsmøte Trøndelag Bondelag, festmiddag, trønderfest og ledermøte 2019 finner du her.