Kl 10.30 Kaffe og ankomst

Kl 11.00 Velkommen til årsmøtet v/ leder  i AU Olav Håkon Ulfsnes

Kl 11.10 Markedssituasjonen:

  • Markedssituasjonen for kjøtt v/ Ole Nikolai Skulberg
  • Markedssituasjon andre varer (egg)

Kl 12.30 Lunsj

Kl 13.15 Orientering om organisasjonene, oppbygging, hvem sitter i styrene, hvem er sekretærer.

Kl 14.00 Årsmøtesaker

  • Regnskap
  • Årsmelding
  • Arbeidsplan
  • Tildeling av midler fra Norsk Landbrukssamvirke
  • Nytt AU (valg)

Kl 15.30 Hjemreise