Servering av bløtkake på årsmøte i Malvik Bondelag for noen år tilbake. Vi skal ikke love bløtkakeservering, men det ønske i alle fall velkommen til årsmøte:-)

Saksliste for årsmøte i Malvik bondelag 2017:
1. Åpning av årsmøtet
2. Godkjenning av innkalling og valg av leder

3. Gjennomgang av årsberetning for 2016.
4. Regnskap
5. Forslag til aktivitetsplan 2018.
6. Eventuelt, innkomne forslag
7. Valg

Hilsen styret i Malvik bondelag