Innkalling og saksliste er utsendt/annonsert av styret i Klæbu Bondelag. Sjekk riktig tid og sted der. Fylkesleder Lars Morten Rosmo deltar på møtet.