Lokallagsleder Per Albert Sødal: 976 84 306

Innkalling til årsmøte i Rørosbygdene Bondelag 2018

Marianne Bøe fra Forsvaret kommer og orienterer om NATO-øvelsen Trident Juncture.