Saksliste for årsmøte i Hølonda Bondelag 2018:

1. Åpning av årsmøtet

2. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder

3. Gjennomgang av årsberetning for 2017

4. Regnskap

5. Forslag til aktivitetsplan

6. Innkomne saker

7. Valg

Minner om innkomne saker bør være hos leder 1 uke før årsmøte.

Fra fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag kommer fylkesleder Kari Åker.

Servering!

Styret i Hølonda Bondelag ønsker dere velkommen til årsmøte.