Innkalling og saksliste er utsendt eller annonsert av lokallagsstyret. Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan deltar på møtet.