Ny jordbruksmelding - endring og utvikling eller økt import og avvikling?
Marit Arnstad (Sp), Ingvild Kjerkhoel (Ap) og Torhild Aarbergsbotten (H) holder innlegg. Det kommer også noen fra Krf og/eller V. Etter innleggene blir det spørsmålsrunder fra møteledelse, spørsmål fra salen og åpen debatt om den nye jordbruksmeldinga.

Kl 10.00 Oppmøte, kaffe, snacks
Kl10.30 Velkommen v/ leder i Midtnorsk Samarbeidsråd, Lars Morten Rosmo
Kl 10.40 Innledninger ved politikerne, spørsmål, debatt
kl 12.30 Møteslutt

Hvilken retning vil du norsk landbruk skal gå? Regjeringa vil i forslaget til ny jordbruksmelding at verdikjeden i norsk jordbruk i større grad å tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden, være mindre politisk styrt, ha en enklere virkemiddelstruktur med forenkling av ordninger, fjerne en del markedsreguleringer, være markedsrettet og kostnadseffektivt. Men vil vi la regjeringa gjennom sitt forslag til ny jordbruksmelding gå til angrep på ordninger som Norges Bondelag mener fungerer og bl.a gir et landbruk i hele landet, ren og trygg mat, god dyrehelse, effektive markedsreguleringsordninger og velferdsordninger for den norske bonden? Norges Bondelag mener at landbrukspolitikken må bygge på og utvikle de fire bærebjelkene markedsregulering/samvirke, jordbruksforhandlinger, importvern og juridiske virkemidler.

Hva mener du? - Kom og hør og bidra i debatten:-)

Arrangør er Midtnorsk Samarbeidsråd som består av alle bondelagene, bonde- og småbrukarlagene, Allskog og alle samvirkeorganisasjonene i landbruket i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.