Åpen Gård er et arrangement hvor alle, store og små kan bli litt bedre kjent med landbruket. Martin, Anne Marit, Mikkel Andre Myrmo og Jakob og Sigrid Gunnes åpner sine gårder for oss 1.september 2018. Rennebu Bondelag står som arrangør sammen med alle faglaga i Rennebu. Her kan dere ha en trivelig dag hvor dere kan kjøpe mat. Finnes aktiviteter til alle aldere, og det er dyr og maskiner en kan se på. Åpent robotfjøs og mange stands en kan besøke. Vi vil vise hva landbruket i Rennebu har å by på. Velkommen alle mann. Gratis parkering og gratis inngang.