ÅPEN GÅRD
LØRDAG 22. SEPTEMBER KL 10-15

UTEAKTIVITETER HELE DAGEN
• Salg av produkter ute og inne • Besøk dyrene i fjøset • Åpen ridehall • Snekring for barn • Øyas friluftsaktiviteter • Gauldal Brann og Redning kommer • Tvekamp • Besøk alle våre utstillere i utstillerhallen

Kiosk med salg av kaffe, saft, vafler og pølser.
Middagsservering i skolens kantine kl. 12.00-16.00

Gratis parkering på anviste plasser.

Følg Åpen Gård på Øya vgs på facebook

Informasjon om Åpen Gård på Øya vgs