Utleie til momskompensasjonsberettiget virksomhet

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg har en gård hvor jeg leier ut til en kommunal barnehage i det gamle bryggerhuset. Jeg har også noe annen utleie av bygninger på gården, bl.a. til et snekkerfirma. Jeg har registrert meg frivillig for utleie, men er usikker på hvordan jeg skal fakturere leien for barnehagen, da barnehager faller utenfor momsloven.

Svar:
For å forhindre konkurransevridninger på grunn av merverdiavgiftssystemet er det valgt å gi kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter. Barnehager drevet av kommunen er kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven § 2.

Reglene om frivillig registrering for moms på utleie gjelder også utleie til kommuner og fylkeskommuner såfremt disse ville hatt rett til kompensasjon dersom de hadde eid bygget. Da kommunene ville fått kompensasjon hvis de hadde eid, vil kommunen ved barnehagen, være momspliktig leietaker. Det skal derfor faktureres med moms på utleien til barnehagen.

Dersom barnehagen hadde vært privat, hadde barnehagen vært kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven, så lenge den er drevet etter barnehageloven § 6. Men reglene for frivillig registrering i merverdiavgiftsloven gjelder IKKE for andre enn kommune og fylkeskommune. Dette innebærer at dersom det leies ut til privatdrevne barnehager vil disse ikke anses som momspliktig leietaker, og man kan ikke fakturere leie med moms eller kreve fradrag for moms til lokalene.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere