Utleie av næringslokaler - frivillig registrering i merverdiavgiftsregisteret

Publisert 01.06.2011
  • Tips en venn om denne siden

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven, og du vil derfor i utgangspunktet ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift.

Spørsmål:

Jeg er en bonde som vurderer å gå sammen med noen naboer å starte samdriftsfjøs. Jeg skal sette opp nytt fjøs på min eiendom, og samdriften skal leie av meg. Dette kommer selvfølgelig til å koste en del, og ønsker selvfølgelig å få fradrag for inngående merverdiavgift. Er det noe jeg bør passe på?

Svar:

Fjøset du skal sette opp skal du ikke bruke i din egen næring, men leie ut. Du vil derfor i utgangspunktet ikke få fradrag for merverdiavgiften på tilsvarende måte som om du selv skulle ha brukt fjøset. Utleie av fast eiendom er nemlig unntatt fra merverdiavgiftsloven, og du vil derfor i utgangspunktet ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift. Du kan heller ikke fakturere leietaker for merverdiavgift. Men, det finnes unntak. I merverdiavgiftsloven er det gitt en bestemmelse (mval. § 2-3 første ledd) som innebærer at næringsdrivende kan frivillig registrere seg i merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom, slik at man kan få fradrag for inngående merverdiavgift og fakturere leien med merverdiavgift. Er man ikke registret, får man ikke fradrag!

Det er et vilkår for registrering at virksomheten du leier ut til driver momspliktig virksomhet, og det er jo tilfellet i din sak. Videre må leieinntektene være over kr 50 000, med mindre du allerede driver avgiftspliktig virksomhet. Da vil du allerede ha oppnådd beløpsgrensen, og kan registrere deg uavhengig av om leieinntektene overskrider beløpsgrensen.

Selv om du allerede driver momspliktig virksomhet, må du særskilt søke om frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaet ”Samordnet registermelding, Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret”. I tillegg til skjemaet må du legge ved leieavtalen. Det er nemlig et vilkår for å bli frivillig registrert at man har en leieavtale med en som driver momspliktig virksomhet. Registreringen vil gjelde fra og med søknadsterminen. Dette gjelder også hvis man har årstermin. Det er mulig å søke tilbakegående avgiftsoppgjør innen terminen bygget er tatt i bruk, men det er klart best å registrere seg før man setter i gang når du har leietaker allerede. Da får du fradrag for inngående merverdiavgift fra første stund av. Registrerer man seg etter at utleien er i gang, vil man ikke ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift på de kostnadene man har hatt før registreringen.
 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere