Spørsmål: Jeg har en utenlandsk avløser som får besøk av sin sønn i sommer. Sønnen ønsker å arbeide på gården når han kommer. Jeg har en del arbeidsoppgaver til han, bl.a. maling av driftsbygningen. Nå lurer jeg på hvordan vi skal forholde oss til skattemyndigheter mv.

Svar:
Når sønnen til avløseren din kommer må du ta han med deg på et skattekontor hvor de har ID-kontroll. Sjekk ut hvilket kontor dette er, for ikke alle skattekontor har ID-kontroll. Der må han søke om skattekort og han får tildelt et D-nummer. Det er viktig at han tar med seg gyldig pass/nasjonalt ID-kort, kopi av arbeidskontrakt/arbeidsoppdrag i Norge, og hvis han kommer fra land utenfor EØS/EU må han ha gyldig oppholdstillatelse fra UDI.

Husk å sette deg inn i reglene om A-ordningen for elektronisk innrapportering av lønnsforhold. Det er viktig at det rapporteres inn fra første dag i lønnet arbeid.

Utenlandske arbeidstakere som er i Norge i mer enn 183 dager i løpet av 12 måneder, eller mer enn 270 dager i løpet av 36 måneder blir ansett som skattepliktig bosatt i Norge og blir skattepliktig til Norge for sin samlede inntekt og formue fra både Noreg og utlandet. Er man i Norge mindre enn 183 dager i løpet av 12 måneder, eller mindre enn 271 dager i løpet av 36 måneder, blir man begrenset skattepliktig til Norge. Man er da bare skattepliktig til Norge for inntekt fra norsk arbeidsgiver, eventuelt utenlandsk arbeidsgiver med fast driftssted i Norge.

Når sønnen til din avløser avslutter arbeidsforholdet kan dere levere Selvangivelse for forhåndsligning av utenlandske arbeidstakere (RF-1038).

Utenlandske arbeidstakere blir medlem av Norsk folketrygd fra første dag i lønnet arbeid. Det er bare de som arbeider midlertidig for sin utenlandske arbeidsgiver i Norge som kan fritas for medlemskap i folketrygden ved arbeidsopphold i Norge.