Spørsmål: Jeg er bonde på Østlandet, og fikk i høst utbetalt avlingsskadeerstatning som følge av tørkesommeren 2018. Jeg fører mitt eget regnskap og spørsmålet er om hele erstatningen må tas til inntekt i 2018 eller om jeg kan utsette hele/deler av inntektsføringen til 2019. Ordinært ville jeg ha lagret deler av avlingen frem til 2019, og således fordelt inntekten over 2018/2019. En stor del av erstatningen jeg mottar vil også gå til å dekke ekstra kostnader til kjøp av grovfôr m.m. jeg får utover vinteren i år som følge av tørken.

Svar: Det generelle utgangspunkt er at erstatning skal inntektsføres når man får en ubetinget rett til ytelsen. Skattemyndighetene aksepterer imidlertid at man utsetter inntektsføring av erstatning til man får avklart om vilkårene for erstatning er oppfylt. Er det sikkert at det blir erstatningsplikt, men usikker hvor stor den samlede erstatning blir, inntektsføres inntekten i takt med avklaringen av erstatningsbeløpets størrelse.

Etter dette utgangspunkt skal hele avlingsskadeerstatningen inntektsføres i 2018 siden det var dette året du fikk en ubetinget rett på ytelsen, og både vilkårene og størrelsen på erstatningen var avklart dette året. Dette gjelder selv om du ordinært ville lagret deler av avlingen, og fordelt inntekten mellom 2018/2019.

Skattedirektoratet har imidlertid i brev til Norges Bondelag av 16. januar 2019 åpnet for at erstatning som er tilkjent og utmålt i 2018 og som er ment å dekke kostnader som først vil komme i 2019, som f.eks. innkjøp av ekstra grovfôr og kraftfôr utover vinteren i 2019, kan inntektsføres i takt med kostnadene. Siste frist for inntektsføring vil uansett være 2019. Du skriver at deler av avlingsskadeerstatningen din skal gå til dekning av ekstra kostnader du får vinteren 2019 som følge av tørkesommeren. Denne delen av erstatningen føres som forskuddsbetalt inntekt i 2018 for så å inntektsføres i 2019, post 2995 i næringsoppgaven (konto 2965 i Duett).