I perioder får vi inn enkeltsaker som gjelder useriøse salg av forskjellige oppføringer i telefonkataloger og nettsider. Avtaleforholdene ser ut til å bli stadig mer innviklede, med lange avtaletider, med automatiske forlengelser og uoversiktlige oppsigelsesvarianter. Hovedkontorene til disse selskapene ligger ofte utenlands og de har også ofte forsøk på å avtale seg bort fra de alminnelige vernetingsreglene.(Bestemmelser om hvor saker skal anlegges).

Oppfordringen og denne påminnelsen går på at alle som mottar henvendelser om oppføring på nett eller i kataloger bør tenke seg nøye om og aldri inngå avtale umiddelbart på første telefonhenvendelse om slik oppføring.

Skulle man ha latt seg overtale til å inngå en avtale og etterpå innse at dette var totalt unyttig så er rådet og straks meddele selskapet at en føler seg urettmessig forledet til å inngå avtalen og at man ikke vil betale for dette. Det bør også presiseres at en heller ikke aksepterer annet verneting enn lovens hovedregel. Dette medfører da at saken ikke er en inkassosak, men en omtvistet sak som må bringes inn for forliksrådet der saksøkte bor. Dersom slik sak blir anlagt er det viktig å svare forliksrådet og møte opp til muntlig forhandling og der framlegge sin sak. Risikoen for den enkelte vil være tapt sak med tillegg av saksomkostninger, men de er begrenset for forliksrådssaker. Vår erfaring er at slike saker ikke blir anlagt fordi selskaper som driver med dette helst ikke vil ha noen publisitet omkring saken. Derfor kan det være en ide å tipse lokalavisen dersom en slik sak blir anlagt.

For den som lurer på om han skal ta risikoen med en sak, så kan man tenke på at denne type virksomhet vil fortsette å utvikle seg fordi så mange velger å betale framfor å bestride slike krav.

.