Spørsmål: Jeg driver med sau, og jeg leverer sauene til det lokale slakteriet. Jeg kjøper sauekjøtt tilbake fra slakteriet. Noe av sauekjøttet bearbeider jeg selv. Jeg selger både sauekjøtt og bearbeidede produkter i min gårdsbutikk. Hvilke inntekter skal inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag, og hvordan skal jeg behandle inntektene merverdiavgiftsmessig?


Svar: Grunnlaget for jordbruksfradrag er inntektene fra produksjon av mat og fôr ut fra biologiske prosesser, altså selve råvareproduksjonen. Inntektene fra ditt salg av sau til slakteriet vil inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag, mens merinntektene ved salg av sauekjøtt og bearbeidede produkter i din gårdsbutikk, skal ikke inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag.

Skattemessig vil alltid selve råvareverdien av basisråvarer inngå i grunnlaget for jordbruksfradraget. Dersom du f.eks. får kr 50 000 ved salg av sau til slakteriet, mens du derimot får kr 100 000 ved salg av sauekjøtt og bearbeide produkter i din gårdsbutikk, skal selve råvareinntekten på kr 50 000 inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag.

Biinntekter fra annen virksomhet kan også tas med i grunnlaget for jordbruksfradrag når denne omsetningen ikke overstiger kr 30 000 i inntektsåret. Dette gjelder også om den andre virksomheten ikke har tilknytning til skattyterens jordbruksvirksomhet, f.eks. inntekter fra salg av håndarbeidsprodukter i gårdsbutikken.
Når det gjelder merverdiavgift, skal merverdiavgiftspliktig omsetning fra selve jordbruksvirksomheten, herunder inntekter fra salg av sau til slakteriet, inngå i merverdiavgiftsmeldingen for primærnæringen (med årlig skattleggingsperiode).

Avgiftspliktig omsetning av produkter som du har kjøpt inn og/eller bearbeidet og deretter solgt videre selv, skal innrapporteres på ordinær merverdiavgiftsmelding. Som avgiftspliktig jordbruker kan du likevel ta med omsetning fra annen næring (også omsetning av produkter fra jord- og skogbruksvirksomhet) på merverdiavgiftsmeldingen for primærnæringen dersom denne omsetningen ikke overstiger kr 30 000 i løpet av kalenderåret. Din avgiftspliktige omsetning av sauekjøtt og bearbeidet sauekjøtt skal derfor innrapporteres på vanlig merverdiavgiftsmelding, men dersom den avgiftspliktige omsetningen av disse produktene ikke overstiger kr 30 000 i løpet av kalenderåret, kan omsetningen tas med på primærmeldingen.