Spørsmål:

Jeg har kommet opp i en situasjon på min gård hvor spørsmålet om å kunne sitte i uskifte på gården er oppstått. Vi har ikke vært gift, men har felles barn. Har jeg da rett til å sitte i uskiftet bo?

Svar:

I dag er det mange som velger samboerskap fremfor ekteskap, noe loven har tatt hensyn til i henhold til retten om uskifte. Hovedregelen er at en samboer som har, har hatt eller venter barn med avdøde kan sitte i uskiftet bo. Minner om at samboere ikke kan sitte i uskifte ovenfor særkullsbarn om disse ønsker boet skiftet, men særkullsbarn kan avgi forhåndstilsagn om samtykke til uskifte.

Uskifteretten til samboere omfatter hovedsakelig felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig som tjente til felles bruk for samboerne. Spørsmålet er da om disse begrepene også omfatter en næringseiendom og ikke bare strengt tatt noe som bare har vært benyttet som felles bolig. Praksis har til nå vist at det må være adgang til å sitte i uskiftet bo for gjenlevende i et samboforhold også når boligen har vært en del av en landbrukseiendom.