Samboere og uskifte

Av Alfred Schøyen,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Jeg har kommet opp i en situasjon på min gård hvor spørsmålet om å kunne sitte i uskifte på gården er oppstått. Vi har ikke vært gift, men har felles barn. Har jeg da rett til å sitte i uskiftet bo?

Svar:

I dag er det mange som velger samboerskap fremfor ekteskap, noe loven har tatt hensyn til i henhold til retten om uskifte. Hovedregelen er at en samboer som har, har hatt eller venter barn med avdøde kan sitte i uskiftet bo. Minner om at samboere ikke kan sitte i uskifte ovenfor særkullsbarn om disse ønsker boet skiftet, men særkullsbarn kan avgi forhåndstilsagn om samtykke til uskifte.

Uskifteretten til samboere omfatter hovedsakelig felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig som tjente til felles bruk for samboerne. Spørsmålet er da om disse begrepene også omfatter en næringseiendom og ikke bare strengt tatt noe som bare har vært benyttet som felles bolig. Praksis har til nå vist at det må være adgang til å sitte i uskiftet bo for gjenlevende i et samboforhold også når boligen har vært en del av en landbrukseiendom.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere