Registrering og merverdiavgift på skogsbilveier

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Vi er fire grunneiere som skal bygge en ny skogsbilvei. Vi skal benytte veien i vår virksomhet, hvor vi tar ut skog fra eiendommene. I tillegg er det noen hytteeiere som kommer til å benytte veien, og de skal betale bompenger per tur. Lurer nå på hvordan vi best mulig kan få tilbake merverdiavgiften på investeringene.

Svar:

Hvis dere skal gå sammen i en skogsveiforening, må denne registreres i Brønnøysundregisteret som et samvirkeforetak eller som tingsrettslig sameie som har til formål å bygge og vedlikeholde skogsveien. AS kan ikke anse som skogsveiforening, og således ikke frivillig registreres for merverdiavgift. Skogsveiforeningen må frivillig registreres for merverdiavgift. Det er ingen beløpsgrense for å bli frivillig registrert.

Skogsveiforeningen må fakturere sine medlemmer med utgående merverdiavgift, enten det er fast kontingent eller fordeling av konkrete kostnader som etter hvert påløper. Anleggsbidrag i oppstartsfasen er ikke avgiftspliktig omsetning for veilaget, og det beregnes ikke utgående merverdiavgift av det.

Skogsveiforeningen har fradrag for all inngående merverdiavgift. Det er bare den del av bruken som gjelder skogbruket som gir fradrag. I deres tilfelle må man finne ut hvor stor andel som er til skogsbruksformål og hvor mye den benyttes av hytteeierne. Blir veien for eksempel benyttet 80 % i skogbruket og 20 % av hytteeierne, blir det en begrenset fradragsrett på 80 %. Det er ikke merverdiavgift på bompengene hytteeierne betaler. 

Et alternativ til å frivillig registrer seg for merverdiavgift, hvis alle grunneierne driver hver sin merverdiavgiftspliktige virksomhet, er å fordele alle kostnader/avgift forholdsmessig med fradrag hos den enkelte. For å få fradrag må bilag utstedes på et juridisk gyldig navn, enten et sameie som er registrert i enhetsregisteret eller bilagene utstedes på en av eierne som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.       

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere