I forrige nummer av Bondebladet ble kjøpers krav på retting og omlevering gjennomgått. I dette nummeret skal det tas stilling til hvilket krav kjøper har på prisavslag, eksempelvis ved kjøp av ny traktor, der flere småfeil medfører at traktoren stadig må inn til reparasjon.

Før kjøper kan kreve prisavslag, har selger etter kjøpsloven § 36 krav på en mulighet til å avhjelpe mangelen i form av retting eller omlevering, der dette skjer uten ”vesentlig ulempe” for kjøper. Vesentlig ulempe for kjøper vil typisk foreligge der eksempelvis retting medfører at en traktor må på verksted, traktoren behøves i virksomheten og det er vanskelig å finne en annen traktor som kan anvendes i denne perioden. I andre tilfeller er det ikke sikkert at ett rettingsforsøk utgjør en vesentlig ulempe, imidlertid kan ulempen bli vesentlig dersom selger må foreta gjentatte rettingsforsøk.

Prisavslag etter kjøpsloven § 38 aktualiseres der retting eller omlevering har mislyktes, anses uaktuelt eller ikke er foretatt innen rimelig tid. Vilkårene for å vinne frem med krav om prisavslag er at det foreligger en ”mangel” ved oppfyllelsen av en forpliktelse eller ved en gjenstand, som leder til en forringelse av gjenstanden eller forpliktelsens verdi.

Gjenstaden eller ytelsen vil ha en mangel dersom den ved overtakelse ikke er i samsvar med avtalen mellom partene. Videre må det konstateres at mangelen medfører en verdiforringelse ved tingen. Dersom det for eksempel kjøpes en ny traktor vil en ødelagt frontlykt, girspak eller varsellampe medføre at traktoren har tapt seg i verdi.

Er dette tilfellet skal det foretas et forholdmessig prisavslag. Dette innebærer at prisavslaget skal utgjøre differansen mellom ytelsens eller gjenstandens verdi ved mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.
Prisavslag vil være utelukket i tilfeller der det ikke foreligger en mangel, men forsinket levering fra selgers side. Poenget er at dersom det kun dreier seg om forsinkelse så kan det ikke påvises at gjenstanden eller ytelsen har tapt seg i verdi. I slike tilfeller kan det være naturlig å kreve erstatning for tapt kontraktsinteresse. Erstatning for tapt kontraktsinteresse vil være tema i neste utgave av Bondebladet.