Prisavslag etter kjøpsavtalen ved kjøp av traktor,

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: jeg kjøpte nylig en bruktimportert traktor fra en privat importør. Jeg gav selgeren mine ønskede spesifikasjoner, og han lovet å finne en traktor som oppfylte mine spesifikasjoner. Traktoren ble levert med et avvik; jeg hadde understreket at jeg måtte ha to doble hydraulikkuttak tilgjengelig ved fronthydraulikken, og minst fire doble hydraulikkuttak bak. Dette er nødvendig for meg når jeg bruker traktoren i brøyting. Selger sa han seg villig til å utbedre mangelen ved å strekke hydraulikkslanger under traktorkroppen fra hydraulikkuttakene bak. Det ville føre til at traktoren i praksis bare fikk tre dobbeltvirkende uttak bak når den ble brukt i brøyting, noe som ville bli veldig upraktisk for meg ved bruk. Jeg krevde derfor en annen utbedring, og eventuelt prisavslag tilsvarende kostnaden det ville medføre å få dette gjort på EIK. Dette var selger uvillig til. Ettersom traktoren var forhåndsbetalt, er jeg ikke interessert i å heve kjøpet. Hva gjør jeg nå, og hvordan går jeg fram for å sikre meg?

Svar: Når du ved bestillingen har understreket overfor selger at du trenger en traktor med to doble uttak foran og fire doble uttak bak, og som vil bli brukt samtidig, vil det åpenbart være en mangel ved traktoren at den ikke har dette antallet uttak. En løsning med hydraulikkslanger under kroppen og bruk av bakre uttak foran avhjelper som du sier i realiteten ikke dette.

Etter kjøpsloven § 34 kan du kreve at selger for egen regning retter mangelen, såfremt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for selger. Hva som er urimelig kostnad eller ulempe kan være vanskelig å definere. Men når det er levert en vare som åpenbart ikke fyller de vilkår som var forutsatt i bestillingen, skal det mye til for anse en tur til verksted på selgers regning som urimelig.

Når selger ikke er villig til å gjennomføre retting, vil prisavslag etter kjøpsloven § 38 bli aktuelt. Det kan kreves prisavslag slik at ”forholdet mellom avtalt og nedsatt pris tilsvarer forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden”. For en mangel av denne typen, som kan utbedres for en fast pris hos en ordinær forhandler, synes det rimelig klart at korrekt prisavslag er identisk med den kostnad en slik jobb vil ha hos forhandler.

Det fremstår som rimelig sikkert at du har rett til prisavslag, og må fastholde påstanden om dette. Dersom selger ikke er villig til å innrømme og utbetale avslaget, må du forfølge dette rettslig.

Etter tvisteloven § 6-2 skal saker med tvistegjenstand under kr 125 000 først prøves i forliks­rådet. Dersom prisavslaget utgjør mindre enn kr 125 000, og må du sendes en forliksklage til forliksrådet.

Før du sender klagen må du sende selger et skriftlig varsel om at du vil inngi forliksklage. Du må der opplyse om hvilket krav du vil fremme, på hvilket grunnlag, og be om at det tas stilling til saken, jf tvisteloven § 5-2.

Forliksklagen kan inngis både skriftlig og muntlig, men skriftlig klage er å foretrekke. Den skal alltid inneholde: navn på forliksråd, navn og adresse på partene, opplysning om hva saken gjelder, og en begrunnet påstand som forteller hva man ønsker resultatet av forliksbehandlingen skal bli, og hvorfor. Dokumentasjon, som her en kjøpskontrakt, eventuelt en bestilling som definerer hvilke spesifikasjoner traktoren skulle ha, bør vedlegges. Utgangspunktet er at forliksklage skal inngis hos selgers verneting, altså der selger er hjemmehørende.

Når klagen er inngitt vil selger få en frist av forliksrådet til å inngi tilsvar. Deretter vil det bli innkalt til møte. Du kan la deg representere av advokat i møtet, og skal du møte med advokat må du ifølge tvisteloven § 6-7 (5) varsle om dette minst en uke før møtet. Alle bevis du ønsker å påberope deg i møtet må være inngitt til forliksrådet i forkant av møtet, slik at motparten har anledning til å gjøre seg kjent med dem. I motsatt fall risikerer du at bevisene nektes ført. I forliksrådet vil dere begge få anledning til å fremlegge deres syn på saken, og eventuelle dokumentbevis vil bli gjennomgått.

 

Anders Bjørnsen
advokat
 

21.11.2012

 

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere