Ny uføretrygd

Av Rune Rylandsholm,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg ble uførepensjonist for to år siden, og nå har jeg mottatt brev fra NAV med informasjon om ny uføretrygd. Hva innebærer dette for meg?

Svar:
Fra 1. januar 2015 blir de nye reglene om uføretrygd innført. Lovgivers ønske er at alle som har restarbeidsevne skal utnytte denne, slik at det skal bli enklere å kombinere inntekt og uføretrygd. Således samordnes uføretrygden med pensjonsreformen fra 2010/2011.

Uførepensjonen skifter navn til uføretrygd. Videre skal uføretrygden beskattes som lønns­inntekt, og dermed øker trygdeavgiften til 8,2 %. Du som allerede er uføretrygdet vil få kompensert denne skatteøkningen ved at trygdeutbetalingen økes tilsvarende.

Slik reglene er i dag kan du etter første året med uførepensjon tjene inntil en G (Folketrygdens grunnbeløp) i tillegg til din restarbeidsevne før det skal skje en revurdering av uføregraden. Tjener du mer enn dette vil du etter dagens regler kunne få uførepensjonen revidert og satt ned. Det positive med det nye systemet er at du kan tjene så mye du vil ved siden av uføretrygden, uten at du mister ”retten” til uføretrygd. Inntekt ved siden av vil medføre at uføretrygden justeres når inntekt overstiger kr 60 000 per år. Dette er en overgangsregel frem til 2019 for de som var uføretrygdet før 1. januar 2015.

Ut over dette er lovgivers mål at systemet skal ”virke” som før, og at de som er varig ute av stand til å jobbe skal gis varig inntektssikring. Uføretrygden blir utbetalt til din bankkonto en gang i måneden på samme måte som for uførepensjonen.

NAV har etablert en nettside www.nyuføretrygd.no hvor du kan finne mer informasjon om du eksempelvis skulle ønske å utnytte muligheten til å jobbe

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere