Spørsmål: 

Jeg har lest at både skattemelding og de andre skattedokumentene for næringsdrivende skal gå ut av bruk. Kan du forklare hva som skal komme i stedet og når endringen skal skje? Gjelder det alle, både personer og selskaper? Vil det bli mulig å levere skattemelding for små firmaer uten å ha årsoppgjørssystem i framtiden?

Svar: 

Endringen vil gjelde alle som driver næring, men den innføres ikke for alle samtidig. Den går kort sagt ut på at skattemeldingen og alle skattedokumentene skal gå ut av bruk og erstattes med én melding som består av en privatdel og en næringsdel. Den nye meldingen vil være delt inn i temaer der data som naturlig hører sammen ligger i samme temaområde.

Regnskapsåret 2020

Mange enkeltpersonforetak som kun er bokføringspliktige og som leverer inn fra årsoppgjørssystem, kan bruke løsningen allerede for regnskapsåret 2020. Dette er en pilotløsning som omfatter de som har forhold som tilsvarer næringsoppgave 1, personinntektsskjema, avskrivningsskjema, gevinst- og tapskjema, skjema for bruk av bil, skjema for fiske og jordbruksdelen av skjema for landbruk. Næringsdrivende i skogbruk kan ikke bruke løsningen for inntektsåret 2020.

I tillegg vil de alle fleste lønnstakere og pensjonister få den nye skattemeldingen for inntektsåret 2020.

Skatteetatens videre framdriftsplan

For regnskapsåret 2021 vil det utvides til flere enkeltpersonforetak og for 2022 vil ordningen omfatte alle som driver i enkeltpersonforetak.

ANS/DA vil bli komme inn med en del selskap i 2022 og alle vil omfattes for 2023.

Det skal innføres en pilotløsning for aksjeselskap for regnskapsåret 2021, fra 2023 må alle bruke den nye løsningen.

Det er åtte regnskaps- og årsoppgjørssystemer som er med på pilotløsningen i 2020, Duett Økonomi, Agro Økonomi, Fiken, Maestro, Unimicro, Visma Periode & År, Visam eAccounting Skatt og Wolters Kluwer (Capego).

Uten årsoppgjørssystem i framtiden

Skatteetaten innførte for noen år siden næringsrapport, dette var en løsning der foretak med enkle forhold kunne taste inn tallene i Altinn uten å gå veien om RF-skjemaer. Også denne ordningen avvikles fra inntektsåret 2021, men enkeltpersonforetak med enkle forhold skal i framtiden tilbys en løsning for direkte utfylling hos skatteetaten. Personlig næringsdrivende med omsetning som ikke overstiger 50 000 kroner vil fortsatt kunne opplyse sum inntekter og kostnader uten nærmere spesifikasjon. Enkeltpersonforetak som omsetter for over 50 000 kroner og som ikke har årsregnskaps- eller revisjonsplikt kan også i framtiden taste inn tall direkte hos skatteetaten, hvis de ikke driver i bransjer som vil bli unntatt. Det antas at næringsdrivende med virksomhet på Svalbard vil falle utenfor. Det skal være mulig å rapportere for flere næringer på denne måten, altså kan den brukes av i alle fall en del skattepliktige innen landbruk. Alle andre enkeltpersonforetak og alle selskaper må levere fra regnskaps- eller årsoppgjørssystem fra 2023.