Spørsmål:

Jeg driver en gård med kornproduksjon på 300 mål. Naboen har tilsvarende størrelse på gården. Vi har nå blitt enige i at jeg skal sprøyte for naboen. Jeg kjøper inn det vi trenger av plantevernmidler til begge gårdene, og må derfor viderefakturere plantevernmidlene, samt for den jobben jeg gjør. Jeg bruker selvfølgelig min egen traktor og sprøyte på jobben. I den forbindelse lurer jeg på hvordan dette blir merverdiavgiftsmessig.

Svar:

Benytter du gårdens driftsmidler mer enn 40 % utenfor egen produksjon, og inntektene fra jobben du gjør utenfor er mer enn kr 30 000 (inkludert plantevernmidlene), vil jobben du gjør bli ansett som egen næring. Dette innebærer at innkjøp av plantevernmidler og sprøytingen ikke vil falle inn under primærnæringen, og omsetningsoppgaven for primærnæringen. Du må derfor registrere deg for annen næring, og levere alminnelig omsetningsoppgave for denne næring. I oppgaven rapporterer du jobben du utfører hos naboen med fradrag for innkjøpet av plantevernmidlene og andre kostnader tilknyttet sprøytingen. Samlet kostnader til sprøyting og traktor fordeles forholdsmessig mellom egen bruk og annen næring. Så lenge omsetningen samlet sett er under 1 000 000 kroner vil du kunne lever årsterminoppgave med forfall 10. mars påfølgende år.