Merverdiavgift ved samarbeid mellom naboer

Av Marianne Imerslund,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Jeg driver en gård med kornproduksjon på 300 mål. Naboen har tilsvarende størrelse på gården. Vi har nå blitt enige i at jeg skal sprøyte for naboen. Jeg kjøper inn det vi trenger av plantevernmidler til begge gårdene, og må derfor viderefakturere plantevernmidlene, samt for den jobben jeg gjør. Jeg bruker selvfølgelig min egen traktor og sprøyte på jobben. I den forbindelse lurer jeg på hvordan dette blir merverdiavgiftsmessig.

Svar:

Benytter du gårdens driftsmidler mer enn 40 % utenfor egen produksjon, og inntektene fra jobben du gjør utenfor er mer enn kr 30 000 (inkludert plantevernmidlene), vil jobben du gjør bli ansett som egen næring. Dette innebærer at innkjøp av plantevernmidler og sprøytingen ikke vil falle inn under primærnæringen, og omsetningsoppgaven for primærnæringen. Du må derfor registrere deg for annen næring, og levere alminnelig omsetningsoppgave for denne næring. I oppgaven rapporterer du jobben du utfører hos naboen med fradrag for innkjøpet av plantevernmidlene og andre kostnader tilknyttet sprøytingen. Samlet kostnader til sprøyting og traktor fordeles forholdsmessig mellom egen bruk og annen næring. Så lenge omsetningen samlet sett er under 1 000 000 kroner vil du kunne lever årsterminoppgave med forfall 10. mars påfølgende år.

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere