Merverdiavgift ved salg av jakt- og fiskerett

Publisert 30.08.2011
  • Tips en venn om denne siden

Grunneiere, grunneierforeninger og lignende sammenslutninger, herunder et fjellstyre, som selger eller leier ut jakt- og/eller fiskeretter, er avgiftspliktige for denne omsetningen

Spørsmål:

Jeg er en bonde som er med i et grunneierlag som leier ut/selger både jaktløyver og fiskekort. Plikter grunneierlaget å beregne merverdiavgift ved utleie av disse jakt- og fiskerettene? 

Svar:

I merverdiavgiftsloven § 3-11, andre ledd bokstav h fremgår det at det skal være merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske. Det er gitt unntak for omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger. Det er en forutsetning at omsetnings­grensen på kr 50 000 blir overskredet innenfor en periode på 12 måneder.

Dette medfører at grunneiere, grunneierforeninger og lignende sammenslutninger, herunder et fjellstyre, som selger eller leier ut jakt- og/eller fiskeretter, er avgiftspliktige for denne omsetningen. Avgiftsplikten omfatter både den eksklusive rettigheten til å disponere et større jaktterreng eller et fiskevann over flere sesonger, og mer avgrensede retter ved salg av jakt- og fiskekort.

Videre gjelder avgiftsplikten både vederlag for uttak av hele dyr og for såkalt ”kilo-jakt”. Dersom viltkjøttet blir solgt i vakuumpakkede stykker, regnes dette som omsetning av næringsmiddel med lav merverdiavgiftssats. I sistnevnte tilfelle kreves Mattilsynets godkjenning. 

Det å overføre jakt-/fiskretter fra en grunneier til et grunneierlag eller en annen sammenslutning som skal stå for utleien, blir ikke regnet som omsetning i merverdiavgift­s­rettslig forstand. Registrerte grunneiere skal ikke beregne avgift ved overføring av slik rett til jakt og fiske. 

Dersom et grunneierlag som har merverdiavgiftspliktig omsetning, ønsker å foreta utbedringer eller vedlikehold på en koie eller lignende som blir brukt i forbindelse med jakt/fiske, vil grunneierlaget ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift på disse kostnadene.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere