Spørsmål:

Jeg er en bonde som er med i et grunneierlag som står for utleie av min og de andre grunneiernes jaktrett. I år ble jakten leid bort til en jaktglad gjeng, som mente at de ikke skulle betale merverdiavgift på jakten fordi de i realiteten kun leide terrenget (altså fast eiendom) av grunneierlaget. Er dette riktig?

Svar:

Nei, her tar den jaktglade gjengen feil. Riktignok er det i merverdiavgiftsloven § 3-11 oppstilt et unntak for merverdiavgift ved omsetning og utleie av fast eiendom. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke for omsetning av jakt- og fiskerett, hvor det er et unntak fra unntaket litt lenger ned i samme paragraf. Her er det slått fast at det skal beregnes merverdiavgift på salg av jaktrett – under forutsetning av at den som står for salget av jakten har en omsetning på kr 50 000 slik at grunneierlaget er merverdiavgiftspliktig.  

Dersom den jaktglade gjengen kun hadde leid terrenget til å trene jakthunder/fuglehunder uten at de bar våpen eller var på jakt, vil jeg være enig i at dette er utleie av et terreng og ikke jakt. Er det ordinært jaktterreng de har leid med det formål å gå på jakt er dette i utgangspunktet merverdiavgiftsplikt omsetning. 

Det er viktig at du som merverdiavgiftspliktig grunneier er klar over at din overføring av jaktretten til grunneierlaget er avgiftspliktig omsetning for.