Må jeg godta omlevering, eller kan jeg fastholde kravet om heving?

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: jeg kjøpte nylig en ny traktor fra en av de store kjedene. Traktoren viste seg fort å være meget upålitelig, foruten en rekke småfeil hadde den et motorhavari etter en måned og 30 timer i mitt eie, og transmisjonen har oppført seg meget spesielt og måttet kalibreres flere ganger. Jeg reklamerte på traktoren, og krevde kjøpet hevet. Selger nektet heving, men tilbød isteden omlevering, altså ny traktor maken til den kjøpte. Jeg har mistet troen til produktet, og ønsker egentlig å kjøpe et annet merke av en annen forhandler nå. Må jeg godta omlevering, eller kan jeg fastholde kravet om heving?

Svar: Utgangspunktet etter kjøpsloven § 36 er at en selger har rett til å omlevere eller rette produktet det er reklamert på først. Kun når omlevering eller retting er forsøkt og feilet kommer heving inn isteden. I mange kjøp vil omlevering ikke være aktuelt fra selgers side, men ved salg av ”hyllevare” som en ny traktor fra forhandler vil omlevering selvsagt være aktuelt.

For at selgers skal ha rett til å foreta omlevering fremfor heving må likevel følgende være tilfelle: omleveringen må kunne skje uten vesentlig ulempe for kjøper, og det må ikke være risiko for at kjøper må bære kostnadene ved omleveringen. Vesentlig ulempe vil det typisk kunne være tale om dersom omleveringen tar lang tid, slik at du må være lenge uten traktor og dermed påføres en ulempe. Dette kan imidlertid selger avhjelpe ved å stille en likeverdig maskin til disposisjon i ventetiden eller lignende.

Svaret er altså ja – man må i utgangspunktet godta omlevering av identisk vare når selger tilbyr dette og dette ikke er forbundet med særlig ulempe eller risiko for kostnad. Det kan likevel tenkes situasjoner der omlevering er uaktuelt. For eksempel der en type maskin ikke har den yteevne som selger har tilsikret at den har, og ikke kan fylle det formål selger visste at kjøper hadde med maskinen. Her vil mangelen ikke være et tilfelle av en feil ved den enkelte maskinen, men snarere at produktet i alminnelighet ikke har de egenskaper som ble opplyst. En lignende situasjon kan oppstå der en modell av maskiner gjennomgående har samme identiske produksjonsfeil. Her vil selvsagt ikke omlevering med ny identisk maskin løse kjøpers problem.

 

Anders Bjørnsen
Advokat
 

15.01.2013

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere