Krav til avtale for vann- og avløpsanlegg i hyttefelt

Av Ole Jacob Helmen,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

Vi eier en eiendom hvor det er mange festetomter til hytter. Festeavgiften er veldig lav ifht. råtomtverdien, ca kr. 1000 i festeavgift, mens råtomtverdien er ca 1 mill.

Nå har vi fått forespørsel fra kommunen om å legge vann- og kloakkledning inn i hyttefeltet, uten at festerne har tatt kontakt med oss, men det er selvsagt de som står bak tiltaket. Dette vil bety at festetomtene får en høyere verdi.

For å kunne grave til sine festetomter, må de legge grøfter over vår eiendom. Hvilken posisjon har bortfester i en slik situasjon ?

Svar:

For å kunne legge vann- og kloakkledning over bortfesters eiendom inn til festetomtene, må festerne innhente samtykke fra bortfester, dersom det ikke i festekontrakten allerede er avtalt en slik rett til festerne. Når festerne trenger et slikt samtykke, er bortfester i posisjon til å forhandle om en rimelig økning i festeavgiften, alternativt at de blir enige om en engangssum for å få etablert retten til å legge vann- og kloakkledning.

Dersom bortfester og festere ikke blir enige om vilkårene ved minnelige forhandlinger, må festerne gå til ekspropriasjon for å få tillatelse til anlegget. For å benytte seg av ekspropriasjon må man først få tillatelse fra forvaltningen. Det tar lang tid, 1,5 – 2 år, samt at en kan få tvist om vilkårene for å gi festerne ekspropriasjonstillatelse er oppfylt.

Dessuten vil kostnaden som festerne får ved ekspropriasjon fort bli kr. 200.000 bare i saksomkostninger.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere