Spørsmål: 

Må jeg som gjenlevende ektefelle ha konsesjon for å overta en gårdseiendom i uskifte?

Svar:

Hovedregelen er at erverv av fast eiendom er konsesjonspliktig. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen overdras ved fritt salg eller i forbindelse med arv etc.

Det er mange praktiske unntak fra denne konsesjonsplikten. Overdragelse til ektefelle er et slikt unntak. Dette følger av konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1. Slik konsesjonsfrihet må imidlertid godtgjøres ved at du fyller ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet og får kommunen til å bekrefte denne. Dette følger av konsesjonsforskriften § 2.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet får du ved å henvende deg til landbrukskontoret i kommunen din. Egenerklæringen kan også lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmeside 

Skal du ha tinglyst hjemmel må du i tillegg fylle ut ”Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte”. Dette skjemaet kan blant annet lastes ned fra tinglysingsmyndighetens hjemmeside www.kartverket.no.

Du får ikke tinglyst hjemmelserklæringen uten at forholdet til konsesjonsloven er ivaretatt. Dette følger av konsesjonsloven § 15.