Konsesjon ved uskifte

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: 

Må jeg som gjenlevende ektefelle ha konsesjon for å overta en gårdseiendom i uskifte?

Svar:

Hovedregelen er at erverv av fast eiendom er konsesjonspliktig. Dette gjelder uavhengig av om eiendommen overdras ved fritt salg eller i forbindelse med arv etc.

Det er mange praktiske unntak fra denne konsesjonsplikten. Overdragelse til ektefelle er et slikt unntak. Dette følger av konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1. Slik konsesjonsfrihet må imidlertid godtgjøres ved at du fyller ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet og får kommunen til å bekrefte denne. Dette følger av konsesjonsforskriften § 2.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet får du ved å henvende deg til landbrukskontoret i kommunen din. Egenerklæringen kan også lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmeside, www.slf.dep.no   

Skal du ha tinglyst hjemmel må du i tillegg fylle ut ”Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte”. Dette skjemaet kan blant annet lastes ned fra tinglysingsmyndighetens hjemmeside www.kartverket.no.

Du får ikke tinglyst hjemmelserklæringen uten at forholdet til konsesjonsloven er ivaretatt. Dette følger av konsesjonsloven § 15.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere