Spørsmål:

Jeg er en bonde som driver tradisjonelt jordbruk med sau og fôrproduksjon med årlig alminnelig inntekt på kr 150 000. I tillegg har jeg inntekter fra festetomter og fra utleie av en av driftsbygningene på tunet til lager, med en årlig alminnelig inntekt på kr 200 000. Hva kan jeg få i jordbruksfradrag?

Svar:

Utgangspunktet for å ha krav på jordbruksfradrag er at du har hatt inntekt fra jordbruk, gartneri og/eller hagebruk i mer enn halv inntektsåret og har bodd på gården. Etter det du opplyser har du hatt inntekt fra jordbruksproduksjon på kr 150 000 i løpet av året. Dette inngår da i beregningen av jordbruksfradraget. Det forutsettes at du har bodd på gården i inntektsåret (her finnes det unntak, bl.a. er forpakter normalt berettiget jordbruksfradraget). I tillegg opplyser du at du har hatt inntekt fra utleie av bygninger på gården og festetomter. Når det gjelder inntekter som kommer fra aktiviteter som drives i tillegg til jordbruket skal inntekter fra utleie av bl.a. driftsbygninger og festetomter tas med i grunnlaget for beregningen av jordbruksfradraget. Dette gjelder også hvis festetomtene ligger i særskilt lignet skog. Inntektene på kr 200 000 du har fra utleien av driftsbygningen og festetomtene skal derfor med i grunnlaget for beregning av jordbruksfradraget.

Jordbruksfradraget fastsettes til inntil kr 54 200 tillagt 32 % av eventuell virksomhetsinntekt i jordbruket som overstiger kr 54 200, opp til maksimalt fradrag på kr 142 000. Da du har alminnelig inntekt på kr 350 000 fra jordbruket blir jordbruksfradraget på kr 142 000.