Inngående avgift knyttet til snøscooter og ATV

Publisert 15.08.2012
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Jeg vurderer å anskaffe en snøscooter som vil bli brukt utelukkende i næringen, vil inngående merverdiavgift knyttet til denne være fradragsberettiget?

Svar: Etter merverdiavgiftslovens § 8-1 har et registrert avgiftssubjekt rett til å føre inngående avgift knyttet til driftsmidler til bruk i avgiftspliktig virksomhet til fradrag. Dette gjelder imidlertid ikke ”personkjøretøyer” som etter merverdiavgiftslovens § 8-4 ikke er omfattet av fradragsretten med mindre de brukes som salgsvare, utleieobjekt eller driftsmiddel i avgiftspliktig persontransport.

Utgangspunktet etter forskrift til merverdiavgiftsloven § 1-3-1 c) er at en ”beltemotorsykkel” som ikke er ”hovedsakelig innrettet for varetransport” er å anse som et personkjøretøy, og dermed i utgangspunktet ikke gir adgang til fradragsføring av inngående merverdiavgift. En vanlig snøscooter vil neppe anses å være ”innrettet for varetransport”. Imidlertid følger det av samme forskrifts § 1-3-1(2) at et avgiftssubjekt til enhver tid kan eie en beltemotorsykkel uten at denne anses som personkjøretøy. For at den enkelte beltemotorsykkelen ikke skal anses som personkjøretøy kreves det også at den ikke skiftes ut oftere enn annethvert år, med mindre den er ødelagt i en slik grad at utskiftning er påkrevd. Dette betyr altså at det, selvsagt forutsatt bruk i avgiftspliktig virksomhet, er adgang til å føre en enkelt scooter til fradrag til enhver tid.

For mange bruksområder er en ATV et nærliggende alternativ til en snøscooter. Her blir spørsmålet om hvorvidt ATV` en er et personkjøretøy eller ikke, og dermed er spørsmålet om rett til fradrag for inngående avgift ved bruk i avgiftspliktig virksomhet, et spørsmål om registrering. En ATV som er registrert som traktor eller motorredskap er ikke et personkjøretøy, og følgelig er det ingen hinder for fradragsføring etter merverdiavgiftslovens § 8-1 for disse. En ATV som er registrert som motorsykkel er imidlertid et personkjøretøy, og dermed i utgangspunktet ikke fradragsførbar. Her gjelder imidlertid det samme som for snøscooter, etter forskriften til merverdiavgiftslovens § 1-3-1(1) c) vil motorsykkel, beltemotorsykkel og moped som er ”hovedsakelig innrettet for varetransport” likevel ikke være personkjøretøy.

Avslutningsvis minner vi om at fradragsretten selvsagt er avhengig av faktisk bruk innenfor avgiftspliktig virksomhet. Ved bruk både utenfor og innenfor avgiftsområdet vil inngående avgift måtte fordeles.

Anders Gustav Bjørnsen
advokat

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere