Holde tilbake betaling av mangelfull vare

Av Alfred Schøyen,
  • Tips en venn om denne siden

Hva gjør jeg når betalingsfristen på varen er gått ut, men mangelen ved varen ikke er utbedra av selger?

Spørsmål: 

Jeg kjøpte ny bakmontert traktorgraver. Det viste seg umiddelbart at det rant olje ut av hydraulikksentralen. Jeg fant ikke å kunne bruke graveren i det hele tatt etter dette og informerte selgerfirmaet umiddelbart. De meddelte at de hadde engasjert servicemann på oppdraget om å utbedre feilen. Det tok imidlertid lengre tid enn forventet før reparatør kom, og da var betalingsfristen gått ut og jeg valgte ikke å betale siden graveren ikke kunne brukes. Etter litt tid kom purring på betaling inklusive renter pga for sein betaling, men vel og merke var graveren ennå ikke utbedret.

Hvor står jeg rettslig i forhold til kravet om å betale renter og kan jeg vente med å betale til graveren er reparert?

Svar:

Utgangspunktet i kjøpsretten her er et prinsipp om ytelse mot ytelse, noe som medfører at kjøper også kan holde tilbake oppgjør til sikkerhet for at selger oppfyller sin del av avtalen. Dersom kjøpsgjenstanden har en betydelig mangel som gjør at den ikke kan brukes vil en kjøper med hjemmel i kjøpslovens § 42 kunne holde tilbake betalingen helt eller delvis. Men forutsetningen er jo da at dette er reelt, ellers vil tilbakeholdelsen kunne være mislighold av avtalen.

Bestemmelsen er formulert slik at det som holdes tilbake, må stå i forhold til det kravet kjøper har. I den aktuelle sak hvor kjøper sitter med en gjenstand som ikke kan brukes i det hele tatt ville jeg holdt tilbake kjøpesummen i sin helhet inntil selger har utbedret mangelen. Viser det seg at gjenstanden ikke kan repareres vil jo resultat bli heving av kjøpet i sin helhet.

I et slikt tilfelle vil ikke selger ha krav på renter ved for sein betaling, siden kjøper har hatt en rettmessig adgang til å holde kjøpesummen tilbake.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere