Grenser ut i vassdrag

Av Alfred Schøyen,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:

For mange år siden ble en liten parsell fradelt vår eiendom som ligger ned til et vassdrag. Nå er det dukket opp et spørsmål om grensen til hovedbruket går langs med stranda eller om parsellens grense følger hovedregelen om at grensen ut i vann følger djupålen?  Hva er rett her?

Svar:

Hovedregelen er nok ganske klar ved at om ikke noe spesielt er sagt så går parsellens grense ut mot djupålen i vassdraget. Men rettspraksis har slått fast at ved tvist om grensedragningen i slike tilfeller så må det foretas en konkret helhetsvurdering, hvor det avgjørende er om det er sannsynlighetsovervekt for om eiendomsretten til vassdraget er holdt utenfor.

Dermed må en gå til kjøpekontrakten og dens ordlyd for å se om spm kan løses derfra.  Videre vil inngjerding, mulige grensebeskrivelser og lang praksis, kunne være momenter av betydning.

Siste avgjørelse fra Høyesterett slår fast at dersom selger av parsellen vil sikre seg at han vil beholde eiendomsretten til vassdraget, så må dette vise seg gjennom ”konkrete og påvisbare forhold”.

Konklusjonen er derfor at i framtiden bør alle parter sørge for at det står uttrykkelig hvem som skal eie ut i vassdraget.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere