Godkjenning av vann- og avløpsanlegg

Av Anders Bjørnsen,
  • Tips en venn om denne siden

Hvordan få godkjent vann- og avløpsanlegg av kommunen?

Spørsmål:

I forbindelse med utvikling av et lite hyttefelt i egen utmark for tomtesalg etablerte jeg for egen regning også et vann og avløpsanlegg for tomtefeltet.

Etter at de fysiske arbeidene på vann og avløpsanlegget var utført ba jeg kommunen om godkjenning av anlegget slik at drift kunne begynne. Jeg fikk da til svar at det ikke kunne gis godkjenning med meg som eier/driver av anlegget, og at de eneste private aktører som hadde adgang til å ha slike anlegg var andelslag bestående av anleggets brukere.

Kan dette være riktig? Skal jeg ikke få bruke anlegget jeg ha investert betydelige verdier i?

Svar:

Utgangspunktet er at kommunen har rett. Etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg er det kun kommuner som kan etablere nye vann- og avløpsanlegg.  Det er mulig for kommunen å gi løyve til private. Det er imidlertid en forutsetning for løyve at søker er et andelslag organisert av brukerne.

Det er to umiddelbare veier ut av dette for deg:

Loven gjelder ikke «mindre» anlegg. Med mindre anlegg forstår man anlegg som kun forsyner 20 hus/hytter eller tilsvarende 50 personer. Er anlegget ditt under denne størrelsen må dette påpekes ovenfor kommunen.

Er anlegget så stort at det omfattes av loven må du sørge for at det etableres et andelslag (noe som i praksis betyr et samvirkeforetak her) der de hytteeiere/tomtekjøpere som til enhver tid finnes er medlemmer. Rammene for organisering av dette, samt fordeling av eierskap/driftsansvar til anlegget mellom deg og samvirkeforetaket er for komplisert til å behandles her, men et slik foretak vil være nøkkelen til kommunal godkjenning og driftstillatelse for anlegget. husk at eierskap til anlegget neppe er hovedpoenget for deg, hovedpoenget er den mulighet et fungerende anlegg gir for tomtesalg.

Det skal bemerkes at samvirkeforetak som nevnt her også kan registreres frivillig for merverdiavgift og få fradragsrett for bygging av vann- og avløpsanlegg. En bevisst bruk av denne muligheten kan gi deg som utvikler mulighet til å etablere slik anlegg uten merverdiavgiftskostnad for deg. Ved planlegging av slike anlegg bør man altså alltid se på mulighetene for å etablere et samvirkeforetak der eksisterende hytteeiere eller tomtekjøpere er medlemmer. Hvordan dette gjennomføres med avgiftsbesparelse som virkning for utvikler er selvsagt for komplisert til å behandles i dybden her.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere