Spørsmål:

Jeg er en bonde som driver grønnsaksproduksjon i stor skala, og i sesongen er jeg avhengig av innleide utenlandske arbeidere. I forbindelse med innføringen av de nye reglene om fradragsnekt ved kontant betaling inntil kr 10 000 har jeg et par spørsmål:

1) Kan jeg betale arbeiderne lommepenger mens de er her i Norge, og deretter trekke kontantforskuddet ifra når lønnen blir utbetalt til bankkonto?

2) Dersom jeg ønsker å kjøpe en brukt snøfreser for kr 25 000, hvordan skal jeg betale for at jeg skal ha fradragsrett for kjøpesummen?

Svar:

1) Dette er et meget aktuelt spørsmål for mange som har utenlandske ansatte, og spørsmålet er om du kan få fradrag for kontantandelen som er under kr 10 000 dersom den samlede lønnsut-betalingen overstiger denne grensen. Fra Stortingets talerstol har finansminister Sigbjørn Johnsen slått fast at lønnsutbetalingen skal vurderes under ett. Dette medfører at du ikke vil få fradrag for kontantdelen av utbetalingen til den utenlandske arbeidstakeren, dersom den samlede lønnsutbetalingen overstiger kr 10 000. Norges Bondelag er uenig i finansdepartementets uttalelse, og vi har allerede sendt brev til departementet hvor vi påpeker urimeligheten i håndteringen av dette spørsmålet.

2) Det enkleste er at du overfører beløpet fra din næringskonto til selgerens konto. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan du benytte en krysset sjekk eller krysset bankremisse. Det som er et sentralt vilkår er at begge parter i betalingstransaksjonen kan identifiseres, og her kan det nevnes at utfylling av en utbetalingsanvisning som mottakeren kan heve kontant ikke vil anses å oppfylle vilkåret om betaling via bank.