Spørsmål:  Jeg skal bygge ny driftsbygning og har bedt energiselskapet om at et kabelstrekk som går over gårdsplassen flyttes og legges i jord. Energiselskapet krever at jeg må betale omleggingen fra luft til jord selv. Kan de gjøre det?

Svar:

Kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg, eller når han etterspør og bestiller en kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert. Dette følger av forskrift om teknisk og økonomisk rapportering (forskrift 11.03.1999 nr. 302) § 1-4, andre ledd første punktum. Energiselskapet må kunne dokumentere at kunden faktisk har bestilt den aktuelle kvaliteten/tjenesten.

Hovedregelen om at den som krever flytting, forandring eller fjerning av stikkledning, lavspenningsnett eller høyspenningsanlegg selv må betale for dette, følger også av § 3-10 i Standard tilknytningsvilkår, en standardavtale utarbeidet av Forbrukerombudet og Energibedriftenes landsforening (EBL). Avtalen utgjør en del av rammeverket knyttet til regulering av strømavtaler til forbrukere.