Flytting og endring av kabel - ansvar for betaling

Av Kristin Bjerkestrand Eid,
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål:  Jeg skal bygge ny driftsbygning og har bedt energiselskapet om at et kabelstrekk som går over gårdsplassen flyttes og legges i jord. Energiselskapet krever at jeg må betale omleggingen fra luft til jord selv. Kan de gjøre det?

Svar:

Kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg, eller når han etterspør og bestiller en kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert. Dette følger av forskrift om teknisk og økonomisk rapportering (forskrift 11.03.1999 nr. 302) § 1-4, andre ledd første punktum. Energiselskapet må kunne dokumentere at kunden faktisk har bestilt den aktuelle kvaliteten/tjenesten.

Hovedregelen om at den som krever flytting, forandring eller fjerning av stikkledning, lavspenningsnett eller høyspenningsanlegg selv må betale for dette, følger også av § 3-10 i Standard tilknytningsvilkår, en standardavtale utarbeidet av Forbrukerombudet og Energibedriftenes landsforening (EBL). Avtalen utgjør en del av rammeverket knyttet til regulering av strømavtaler til forbrukere.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere