Svar: etterbetalingsfond og medlemskapitalkonti har det til felles at begge er disponering av overskuddet som ikke umiddelbart utdeles til deltagerne, men avsettes for en fremtidig utdeling.

Den store praktiske forskjellen ligger i at en overføring til etterbetalingsfond er overføring til en generell pott for fremtidige etterbetalinger. Her vil fordelingen mellom medlemmene ikke bestemmes ved overføringen til fondet, men ved en senere etterbetaling til medlemmene. Overføring til medlemskapitalkonti er derimot en overføring til det enkelte medlems konto. Utdeling til medlemmene skjer i alle tilfelle basert på medlemmenes omsetning med foretaket.

Ved overføring til etterbetalingsfond skjer fordelingen etter medlemmenes omsetning med foretaket først ved en senere besluttet etterbetaling, mens ved overføring til medlems­kapital­konti skjer overføringen etter medlemmenes omsetning med foretaket i overføringsåret.

Forskjellen kan ha stor praktisk betydning for medlemmer som opphører å ha omsetning med foretaket. Ved overføring til medlemskapitalkonti er medlemmene sikret disse midlene for fremtidig utbetaling, og et medlem kan også få med seg sin medlemskapital ved utmelding. Ved overføring til etterbetalingsfond er medlemmet avhengig av sin fremtidige omsetning med foretaket for å få rett til senere etterbetaling av fondsmidlene.
 

Anders Bjørnsen
advokat

8.01.2013