Etterbetalingsfond

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: jeg er med i et salgslag for juletrær som fra 1. januar 2012 ble registrert som SA. Salgslaget vil få et forholdsvis stort overskudd i 2012, som vi foreløpig ikke ønsker å fordele som etterbetaling. Vi ser at samvirkeloven § 26 åpner for at overskuddsmidlene kan brukes både til avsetning til etterbetalingsfond og til overføring til medlemskapital­konti. Hva er egentlig den praktiske forskjellen mellom etterbetalingsfond og medlemskapitalkonti?

Svar: etterbetalingsfond og medlemskapitalkonti har det til felles at begge er disponering av overskuddet som ikke umiddelbart utdeles til deltagerne, men avsettes for en fremtidig utdeling.

Den store praktiske forskjellen ligger i at en overføring til etterbetalingsfond er overføring til en generell pott for fremtidige etterbetalinger. Her vil fordelingen mellom medlemmene ikke bestemmes ved overføringen til fondet, men ved en senere etterbetaling til medlemmene. Overføring til medlemskapitalkonti er derimot en overføring til det enkelte medlems konto. Utdeling til medlemmene skjer i alle tilfelle basert på medlemmenes omsetning med foretaket.

Ved overføring til etterbetalingsfond skjer fordelingen etter medlemmenes omsetning med foretaket først ved en senere besluttet etterbetaling, mens ved overføring til medlems­kapital­konti skjer overføringen etter medlemmenes omsetning med foretaket i overføringsåret.

Forskjellen kan ha stor praktisk betydning for medlemmer som opphører å ha omsetning med foretaket. Ved overføring til medlemskapitalkonti er medlemmene sikret disse midlene for fremtidig utbetaling, og et medlem kan også få med seg sin medlemskapital ved utmelding. Ved overføring til etterbetalingsfond er medlemmet avhengig av sin fremtidige omsetning med foretaket for å få rett til senere etterbetaling av fondsmidlene.
 

Anders Bjørnsen
advokat

8.01.2013

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere