Erstatningsansvar ved forårsakelse av strømbrudd

Publisert 10.06.2011
  • Tips en venn om denne siden

Vi fikk rett over jul spørsmål fra en bonde om hvilket erstatningsansvar han kunne komme i etter å ha forårsaket et strømbrudd. Hans erfaringer kan være nyttige for flere, og vi gjengir derfor historien hans:

Bonden har jobbet med skogsarbeid i 30 år og føler seg ganske rutinert. Likevel var han uheldig da han i desember 2010 skulle felle et mindre grantre i nærheten av en høyspentlinje. Det var 15-20 minus, greinene var stive og treet hang seg fast i noen andre trær. Bonden måtte bruke vinsjen på traktoren for å trekke treet ned. Treet tok da en litt annen retning enn han hadde beregnet og ble liggende mot strømledningen. Bonden stoppet arbeidet og ringte Skagerak Energi AS for å be om råd og hjelp. Han foreslo at selskapet kunne kutte strømmen mens han selv tok bort treet, men selskapet ønsket å sende en mann til skadestedet. Mannskapet fra Skagerak Energi AS kom relativt raskt og så på at bonden fjernet treet før strømmen ble slått på igjen. Til sammen var strømmen avslått i rundt en time.

Bonden ble svært forskrekket da han julaften mottok et krav på til sammen kroner 91 630 fra Skagerak Energi AS. Av dette var kroner 89 152 såkalte KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). De resterende 2478 kronene var betaling for to mann i to timer + kjøring.

I det enkelte nettselskaps kostnadsgrunnlag inngår et element som skal sørge for at nettselskapene tar hensyn til leveringspåliteligheten i kraftnettet. Formålet med ordningen er å få nettselskapene til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.

KILE-kostnadene i slike saker gjør at nettselskapene rent faktisk får redusert sine framtidige inntektsmuligheter med et beløp utregnet på grunnlag av et antatt tap hos de sluttbrukerne som rammes av bruddet.

For å undersøke om kravet var riktig og hvilke muligheter han hadde, tok bonden kontakt med Norges Bondelag. Rettspraksis viser at denne typen skader kan medføre krav mot skadevolder, eventuelt skadevolders forsikringsselskap, og kan omfatte nevnte KILE-kostnader. Vi anbefalte derfor at han tok kontakt med sitt forsikringsselskap.

Gjensidige Forsikring AS foretok en konkret vurdering av ansvarsgrunnlaget og kravet fra kraftleverandøren. Forsikringsselskapet konkluderte med at skaden var omfattet av ansvarsforsikringen på traktoren og bonden slapp med å betale en egenandel på kroner 5000.

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere