Bonden har jobbet med skogsarbeid i 30 år og føler seg ganske rutinert. Likevel var han uheldig da han i desember 2010 skulle felle et mindre grantre i nærheten av en høyspentlinje. Det var 15-20 minus, greinene var stive og treet hang seg fast i noen andre trær. Bonden måtte bruke vinsjen på traktoren for å trekke treet ned. Treet tok da en litt annen retning enn han hadde beregnet og ble liggende mot strømledningen. Bonden stoppet arbeidet og ringte Skagerak Energi AS for å be om råd og hjelp. Han foreslo at selskapet kunne kutte strømmen mens han selv tok bort treet, men selskapet ønsket å sende en mann til skadestedet. Mannskapet fra Skagerak Energi AS kom relativt raskt og så på at bonden fjernet treet før strømmen ble slått på igjen. Til sammen var strømmen avslått i rundt en time.

Bonden ble svært forskrekket da han julaften mottok et krav på til sammen kroner 91 630 fra Skagerak Energi AS. Av dette var kroner 89 152 såkalte KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). De resterende 2478 kronene var betaling for to mann i to timer + kjøring.

I det enkelte nettselskaps kostnadsgrunnlag inngår et element som skal sørge for at nettselskapene tar hensyn til leveringspåliteligheten i kraftnettet. Formålet med ordningen er å få nettselskapene til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.

KILE-kostnadene i slike saker gjør at nettselskapene rent faktisk får redusert sine framtidige inntektsmuligheter med et beløp utregnet på grunnlag av et antatt tap hos de sluttbrukerne som rammes av bruddet.

For å undersøke om kravet var riktig og hvilke muligheter han hadde, tok bonden kontakt med Norges Bondelag. Rettspraksis viser at denne typen skader kan medføre krav mot skadevolder, eventuelt skadevolders forsikringsselskap, og kan omfatte nevnte KILE-kostnader. Vi anbefalte derfor at han tok kontakt med sitt forsikringsselskap.

Gjensidige Forsikring AS foretok en konkret vurdering av ansvarsgrunnlaget og kravet fra kraftleverandøren. Forsikringsselskapet konkluderte med at skaden var omfattet av ansvarsforsikringen på traktoren og bonden slapp med å betale en egenandel på kroner 5000.