Enkel overgang fra BA til SA

Publisert 31.08.2012
  • Tips en venn om denne siden

Fristen 1. januar 2013 for alle BA foretak til å justere sine vedtekter etter samvirkeloven nærmer seg. Dette medfører at vi hele tiden har spørsmål om hvordan eksisterende vedtekter kan endres for å oppfylle de nye kravene. For den som vil forsøke å gjøre dette på rimeligste og raskeste måte, anbefaler jeg at du logger deg inn på www.samvirke.org, der du vil finne et sett minimumsvedtekter.

For svært mange små BA registrerte foretak, betyr det at du kan bruke de vedtektene som allerede finnes, men du må sørge for at de åtte minimumspostene i vedtektene som Samvirkesenteret regner opp, er med i den reviderte utgaven av dine vedtekter. Deretter følges den "bruksanvisning" som finnes i samvirkelovens § 163. (Du finner hele samvirkeloven her http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-081.html )

Kan virksomhetens årlige overskudd brukes til å øke medlemmenes andelsinnskudd?

Spørsmål: I vårt samvirkeforetak BA er det i vedtektene slått fast at medlemmene har krav på å få ut andelsinnskuddet ved uttreden og ved oppløsning. Men kan foretaket ved å bruke virksomhetens årlige overskudd øke medlemmenes andelsinnskudd?

I samvirke vil årsoverskuddet som utgangspunkt inngå som en del av den alminnelige egenkapitalen til foretaket. Årsmøtet kan likevel beslutte alternativ bruk av overskuddet, men dette er uttømmende regulert i loven. Det kan brukes til etterbetaling, overføres til etterbetalingsfond, til medlemskapitalkonti eller til å forrente andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Årsoverskudd kan derfor ikke direkte brukes til å øke det enkelte medlems andelsinnskudd i virksomheten.

Alfred Schøyen
advokat

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere