For svært mange små BA registrerte foretak, betyr det at du kan bruke de vedtektene som allerede finnes, men du må sørge for at de åtte minimumspostene i vedtektene som Samvirkesenteret regner opp, er med i den reviderte utgaven av dine vedtekter. Deretter følges den "bruksanvisning" som finnes i samvirkelovens § 163. (Du finner hele samvirkeloven her http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-081.html )

Kan virksomhetens årlige overskudd brukes til å øke medlemmenes andelsinnskudd?

Spørsmål: I vårt samvirkeforetak BA er det i vedtektene slått fast at medlemmene har krav på å få ut andelsinnskuddet ved uttreden og ved oppløsning. Men kan foretaket ved å bruke virksomhetens årlige overskudd øke medlemmenes andelsinnskudd?

I samvirke vil årsoverskuddet som utgangspunkt inngå som en del av den alminnelige egenkapitalen til foretaket. Årsmøtet kan likevel beslutte alternativ bruk av overskuddet, men dette er uttømmende regulert i loven. Det kan brukes til etterbetaling, overføres til etterbetalingsfond, til medlemskapitalkonti eller til å forrente andelsinnskudd og medlemskapitalkonti.

Årsoverskudd kan derfor ikke direkte brukes til å øke det enkelte medlems andelsinnskudd i virksomheten.

Alfred Schøyen
advokat