Utgangspunktet er at det er den som eier formuesobjektet, i dette tilfellet tomten og hytta som skal betale skatten. Det betyr at der tomten og hytta er eid av to forskjellige personer, skal bortfester betale eiendomsskatt av tomten og festeren av hytta.

Etter tomtefestelova § 33 har imidlertid festere av fritidsbolig rett til å forlenge festetiden på uavgrenset tid. Det følger av langvarig praksis og tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet at fester skal betale eiendomsskatt for tomta i de tilfeller der festeavtalen er på mer enn 99 år, eller fester har en ensidig rett til forlengelse. Det vil si at det er fester som skal betale den fulle eiendomsskatten for eiendommen. Det samme gjelder i de tilfeller der det er festet til bolighus, jf. tomtefestelova § 33.

Her finner du tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet fra 2008.